AKO SA VYRÁBA NAŠE PENOVÉ SKLO

Surovinou pre výrobu penového skla ako tepelnoizolačného stavebného materiálu je staré sklo, ktoré sa už nedá inak zužitkovať.

Odpadové sklo sa ziskava separovaným zberom z domácnosti alebo iných prevádzok.

Vyrobný postup:

Sklenený material je v prvotnej fáze rozdrvený a rozomletý na jemný sklenený prach zmiešaný s pridavným nadúvadlom. V lisovni sa táto zmes lisuje do formy platňového bloku a v moderných rozpálenych peciach pri teplote okolo 900 oC sa prach spaľuje a nabobtná podobne ako cesto. Výsledkom je tzv. „koláč penového skla“, ktorý je charaktreristický vysokou zaťažiteľnosťou a tepelnou izolačnosťou. Pri vysunutí z pece je tento koláč následne prudkým ochladením polamaný na pórovité granuláty o rôznej veľkosti. Malými uzavretými pórmi v penovom skle izoluje táto látka podobne ako polystyren. Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti takéhoto penového skla pri betonových platniach nahrádzajú dodatočnú ochranu proti mrazu, tepelnú izoláciu a hydroizolácie. Vyzualizácia tohto materialu je podobná lamanému kameňu alebo pemze, je však ľahší a preplnený vzduchovými nenasiakavými uzavretými pórmi.