Penové sklo A-GLASS (nazývané aj granulát penového skla) se získava z recyklovaného starého skla, je ľahké, tvarovo stále, odolné proti starnutiu a skvele se hodí pre izoláciu základových dosiek.

Penové sklo A-GLASS ponúka moderné riešenie tepelnej izolácie základových dosiek, podláh a striech.

Pri základových doskách, podlahách a strechách izolovaných penovým sklom A-GLASS, nedochádza k prestupu chladu do konštrukcie stavby a vonkajšia klíma tak neovplyvňuje vnútornú teplotu objektu. Penové sklo A-GLASS pod základovou doskou a podlahou funguje zároveň ako drenáž. Penové sklo A-GLASS vďaka svojej unikátnej uzavrenej štruktúre totiž zabraňuje prenikaniu vlhkosti k základovej doske a podlahe a tím zabraňuje dalšiemu negatívnemu ovplyvňovaniu základovej dosky.

Takto riešená základová doska, podlaha alebo strecha s použitím penového skla A-GLASS má oproti bežným polystyrenovým konštrukciám množstvo výhod, ktoré šetria spotrebu energie pri vykurovaní budovy. Jedným ťahom geniálne jednoduchá konštrukcie bez tepelných mostov, pri oveľa nižších nákladoch na realizáciu.

Penové sklo A-GLASS je tepelná izolácia vyrobená zo starého odpadového a zrecyklovaného skla. Penové sklo A-GLASS je vysokoúnosné, nenasiakavé, nezamŕzavé, nehoavé, odolné voči vonkajším vplyvom atď. Penové sklo A-GLASS se oproti ostatným materiálom radí medzi moderné stavebné tepelné izolácie, je ekologické a znovu 100% recyklovateľné. Penové sklo A-GLASS splňuje požiadavky na kvalitu podľa noriem schválených pre EU.