KDE A AKO SA DÁ POUŽIŤ PENOVÉ SKLO

Izolácia základovej dosky nepodpivničený priestor

Založenie na penovom skle A-GLASS systémom plávajúcej dosky (tzn. bezpásové zakladanie) prináša niekoľko výhod:

zamedzenie vzniku tepelných mostov (zníženie tepelných strát až o 15%)

zakladanie na homogénnom podloží (vylepšenie statických podmienok podložia)

zamedzenie vzlínaniu pôdnej vlhkosti (dané vnútorne uzavrenou štruktúrou penového skla)

založenie vhodné pre všetky typy stavieb (ľahké, murované; drevená, oceľová konštrukcia)


Izolácia základových pásov

tepelne izolovaná podlaha vysoko únosným materiálom
vďaka drenážnej vlastnosti penového skla na stavbu nevplýva vlhkosť
založenie vhodné pre všetky typy stavieb (ľahké, murované; drevená, oceľová konštrukcia)

Izolácia a rekonštrukcia podláh

Výhody pre použitie k rekonštrukcii drevených a betónových podláh

tepelne izolovaná podlaha vysoko únosným materiálom
zamedzenie prenikaniu vlhkosti smerom k podlahe
prirodzené odvetrávanie priestoru pod podlahou
nevznikajú pliesne
nevhodné prostredie pre hlodavce a iných škodcov


Izolácia základovej dosky podpivničený priestor

zamedzenie vzniku tepelných mostov

zakladanie na homogénnom podloží (vylepšenie statických podmienok podložia )

zamedzenie vzlínaniu pôdnej vlhkosti ( dané vnútorne uzavrenou štruktúrou penového skla )

vďaka drenážnej vlastnosti penového skla na stavbu nevplýva vlhkosť

založenie vhodné pre všetky typy stavieb, kde se ráta so stavbou podzemných priestorov


Izolácia stropov

Pri stropoch je riešenie podobné ako pri izolovaní podláh prízemia, teda na teréne. Väčšinou sa izoluje podlahovým polystyrénom, prípadne minerálnou vatou a na záver sa všetko zaleje betónovým poterom alebo zaklopí rôznymi podlahovými doskami. V horšom prípade sa strop vyrovná len betónovým poterom bez tepelnej izolácie. Polystyrén (podlahový) nie je zlý materiál, ale… Poznáte jeho únosnosť v tlaku a môžete sa spoľahnúť na teoretickú životnosť udávanú výrobcami? A to ešte nespomenieme celú radu ďalších neistôt. Najjednoduchším riešením a jedným z najlacnejších je penové sklo A-GLASS.

Na betónový podklad se môže použiť penové sklo priamo. Na podklad drevený se obvykle pred nasypaním penového skla na celou plochu ukladá geotextília. Ďalej se navezie penové sklo A-GLASS (ideálne v BIG-BAG, 1m3 váži len 150 kg). Rozhrabe sa príslušná vrstva a zhutní sa. Následne celú plochu zakryjete geotextíliou a môžete už rovno zhotoviť finálnu podlahu. Tento postup môžete použiť ako pod finálne betónové podlahy, tak aj pod podlahy drevené (na rastry) a na podlahy typu dosky OSB, MDF, CETRIS či RIGIDUR. Doporučujeme použiť geotexíliu o hustote 500 g/m2 tak, aby ste si vytvorili zvukovú separáciu od podkladného penového skla. Aj v prípade hlinených a slamených domov sa môže položiť na penové sklo A-GLASS aj hlinená podlaha.


Izolácia klenieb

Klenby sú pre ostatné izolačné materiály trochu komplikovaný oriešok. Ako napríklad polystyrénom alebo vatou urobiť plynulý a čistý prechod medzi oblúkom a rovinou podlahy nad klenbou? A to je práve možnosť pre penové sklo A-GLASS. Vďaka tomu, že penové sklo A-GLASS je ľahké kamenivo, je pre tento účel úplne ideálny materiál.

Po očistení klenieb sa navozí penové sklo A-GLASS (ideálne v BIG-BAG, 1m3 váži len 150 kg). Rozhrabe sa potrebná vrstva a zhutní sa. Celú plochu potom zakryjete geotextíliou a môžete už rovno zhotoviť finálnu podlahu. Tento postup môžete použiť ako pod finálnu betónovú podlahu, tak aj pod podlahy drevené (na rastry) a na podlahy typu dosky OSB, MD, CETRIS či RIGIDUR. Doporučujeme použiť geotextíliu o hustote 500 g/m2 tak, aby ste si vytvorili zvukovú separáciu od podkladného penového skla. Aj v prípade hlinených a slamených domov sa dá položiť na penové sklo A-GLASS hlinená podlaha.


Izolácia plochých striech

Pri plochých strechách je to podobné ako pri stropných priestoroch.

Tepelne izolačná vrstva je tvorená násypom z granulátu z penového skla. Vrstva je veľmi dobre priepustná pre vodné pary. Vrstva se používa na rôzne nosné konštrukcie striech.

A ako postupovať pri pri uložení?

Na panelové, alebo železobetónové konštrukcie sa môže použiť vrstva z penového skla priamo, tzn. navozenie penového skla (ideálne v balení BIG-BAG, 1m3 váži len 150 kg). Násyp se rozhrnie napr. hrabľami, alebo malou mechanizáciou a zľahka se zhutní vibračnou doskou. Vrstva se môže zhotoviť aj v spáde. Nasleduje prekrytie geotextíliou alebo fóliou a zhotovenie betónovej dosky pod hydroizolačnú vrstvu.


Izolácia nádrží a bazénov

Tu sa opäť dajú využiť multifunkčné vlastnosti tepelnej izolácie penového skla A-GLASS. Za sucha aj mokra má vysoké tepelnoizolačné vlastnosti. Je vysoko únosné. Zabraňuje vzlínaniu vody. Je trvale stabilné, nestarne, nehnije. Je nehoavé. Je odolné vočimrazu i teplu. Je odolné voči kyselinám a olejom. Je odolné voči škodcom, hmyzu a baktériám. Vďaka nízkej hmotnosti s ľahšie a rýchlejšie ukladá do konštrukcií a bráni vzniku tepelných mostov a je ekologické. Dá se použ ako podsyp, obsyp aj zásyp.