RECYKLÁCIA SKLA

V Starom Meste pri Uherskom Hradišti prevádzkuje spoločnosť KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. továr na výrobu penového skla A-GLASS. Penové sklo je moderný stavebný materiál vyrobený z odpadových sklenených črepín. Jedná se o špeciálny tepelne-izolačný a protipožiarny stavebný prvok, ktorý má unikátne vlastnosti: Nehoavosť, nenasiakavosť, zdravotná nezávadnosť, nízku hmotnosť, pevnosť v tlaku a stopercentnú recyklovatelnosť. Dodávky vstupného skla na výrobu penového skla A-GLASS sa získavajú zo zberu od obyvateľstva a od firiem zaoberajúcich sa týmto zberom.