JEDINEČNÉ VLASTNOSTI PENOVÉHO SKLA

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Štruktúra penového skla A-GLASS sa skladá z veľkého množstva sklenených buniek, ktoré sú plné vzduchu. Takáto štruktúra perfektne zabráni prestupu teplých či chladných teplôt z okolia smerom do izolovaných častí stavby.

VYSOKÁ PEVNOSŤ V TLAKU

Penové sklo A-GLASS tvorí veľké množstvo sklenených mostíkov. Táto štruktúra zaručuje vysokú pevnosť v tlaku a stabilnú tvarovú stabilitu. Pri zhutnení se materiál vzájomne prepojí čím vznikne kompaktná vysoko únosná vrstva tepelného izolantu.

NÍZKA OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ

Štruktúra penového skla A-GLASS sa skladá z veľkého množstva sklenených buniek, ktoré sú plné vzduchu. Takáto štruktúra perfektne zabráni prestupu teplých alebo chladných teplôt z okolia smerom do izolovaných častí stavby.

ODOLNOSŤ VOČI VONKAJŠÍM VPLYVOM

Penové sklo A-GLASS je odolné voči všetkým bežným vonkajším vplyvom. Je vyrobené zo 100% recyklovaného skla, ktoré neobsahuje žiadne škodlivé látky. Penové sklo A-GLASS nenapadajú ani žiadne pliesne, huby alebo hmyz a hlodavci.

NEHORĽAVÝ MATERIÁL

Penové sklo A-GLASS je nehorľavé, bod mäknutia materiálu je viac ako 700°C. Trieda horľavosti podľa certifikácie je A1.

RECYKLÁCIA

Penové sklo A-GLASS je vyrobené zo 100% sklenených recyklovaných črepín. Penové sklo A-GLASS je znovu recyklovateľné. Je to jeden z mála tepelne izolačných materiálov, ktorý se dá ľahko recyklovať a opäť prepracovať na plnohodnotne tepelne izolačný materiál penové sklo.

ZDRAVOTNÁ NEZÁVADNOSŤ

Penové sklo A-GLASS je zdravotne nezávadné, nevylučuje žiadne škodlivé chemické látky. Penové sklo A-GLASS je vyrobené ze 100% skleneného recyklátu, ktorý neobsahuje žiadne škodlivé chemické zlúčeniny.

ČASOM NEDEGRADUJE

Penové sklo A-GLASS v priebehu času nestráca svoje technické parametre ako iné tepelné izolačné materiály.